Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 26.05.2017 - - - AMD - - - - 1,050.00 1,100.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 26.05.2017 - - - AMD - - - - - 14,500.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB A 26.05.2017 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 26.05.2017 - - - AMD - - - - - 17,400.00 - - -
ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ESHG C 26.05.2017 0 0.00% 1,000.00 AMD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - 1 84 84,000.00
Ընդամենը. 1 84 84,000.00

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 8.4502 7.9516 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2C Abond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 6.6087 6.1966 - - -
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1 LPSFB2 Bbond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 11.1002 10.3801 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2C Bbond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 11.5507 10.7979 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB1F Cbond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 6.2012 5.8119 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 8.7005 8.1518 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 8.7020 8.1504 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 10.7500 10.1034 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 12.3016 11.4998 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 12.5000 11.7001 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 26.05.2017 - - - AMD - - - - 12.2500 11.5000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 26.05.2017 -0.0467 -0.39% 11.8697 AMD 11.8697 11.8697 11.8697 11.8697 12.6999 11.8697 1 585 5,993,869.05
Ընդամենը. 1 585 5,993,869.05

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2A Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.6506 4.3510 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB8 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.7603 4.4501 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB9 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.7606 4.4501 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB1 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 6.8030 6.3754 - - -
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1 LPSFB1 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 5.8513 5.4706 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB1 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 3.7401 3.5001 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.2799 4.0000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.9702 4.6502 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB1 Abond 26.05.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.8077 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB1 Abond 26.05.2017 - - - USD - - - - 5.2500 4.9500 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 26.05.2017 - - - USD - - - - 6.5000 6.1000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 26.05.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.1404 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 4.9702 4.6506 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 7.4842 7.3000 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 26.05.2017 - - - USD - - - - 6.6340 6.2004 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 26.05.2017 - - - USD - - - - 5.6500 5.4500 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 26.05.2017 - - 5.7500 USD 5.7500 5.7500 5.7500 5.7500 - - 3 203 20,365.77
Ընդամենը. 3 203 20,365.77

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A250 26.05.2017 - - - AMD - - - - 10.8001 10.5017 - - -
AMGN60294201 26.05.2017 - - - AMD - - - - 8.2934 8.0000 - - -
AMGN36294194 26.05.2017 - - - AMD - - - - 7.9245 7.7000 - - -
AMGB2029A366 26.05.2017 - - - AMD - - - - 12.8500 12.7500 - - -
AMGB20172327 26.05.2017 - - - AMD - - - - 12.2279 11.9300 - - -
AMGN60294219 26.05.2017 - - - AMD - - - - 9.0266 8.8101 - - -
Ընդամենը. - - -

Արտարժույթ

ՀԱՊ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
USD 26.05.2017 - - - AMD - - - - - 482.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Թարմացված է առ` 2017-05-26 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):