Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 22.09.2017 - - - AMD - - - - 1,050.00 1,100.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 22.09.2017 - - - AMD - - - - - 14,500.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 22.09.2017 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 22.09.2017 - - - AMD - - - - - 17,400.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 8.2980 7.7973 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2C Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 6.3821 6.1418 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2C Bbond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 10.1002 10.0022 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 8.3993 7.9009 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 8.3980 7.9009 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 10.7500 10.1034 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 11.6810 10.9232 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 12.5000 11.7001 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 22.09.2017 0.0000 0.00% 12.2500 AMD 12.2500 12.2500 12.2500 12.2500 12.2500 11.5000 1 10 501,150.80
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 12.7001 11.8703 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB2 Bbond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 12.2500 11.5000 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 8.4499 8.1000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB7 Abond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4507 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 22.09.2017 - - - AMD - - - - 12.5545 11.9001 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 22.09.2017 0.0000 0.00% 10.5000 AMD 10.5000 10.5000 10.5000 10.5000 10.5000 9.9501 1 15 1,521,002.25
Ընդամենը. 2 25 2,022,153.05

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 22.09.2017 - - - EUR - - - - 5.0054 4.7888 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2A Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 3.6946 3.4554 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB8 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 4.8403 4.5251 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB9 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 4.8403 4.5251 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB1 Bbond 22.09.2017 -0.1147 -2.02% 5.5564 USD 5.5564 5.5564 5.5564 5.5564 - 5.2317 1 50 5,194.00
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB1 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 3.7400 3.5001 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 4.2799 4.0000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.7000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.2902 4.9501 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB1 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.8077 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB1 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.2500 4.9501 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 6.0900 5.7000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.2887 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.2902 4.9501 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 6.6802 6.2487 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 6.4500 6.0286 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.3000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.6300 5.3300 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 6.2000 5.8000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 22.09.2017 - - - USD - - - - 6.7999 6.4500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 22.09.2017 - - - USD - - - - 5.5499 5.3500 - - -
Ընդամենը. 1 50 5,194.00

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2A Bbond 22.09.2017 3.5004 USD 1 20,000 505,300.00
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 22.09.2017 6.7500 USD 1 3,000 305,435.70
Ընդամենը. 2 23,000 810,735.70

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB30163472 22.09.2017 - - - AMD - - - - 13.0000 12.5000 - - -
AMGN60294219 22.09.2017 - - - AMD - - - - 8.9216 8.6670 - - -
AMGB2029A366 22.09.2017 - - - AMD - - - - 12.7001 12.2001 - - -
AMGN60294201 22.09.2017 - - - AMD - - - - 7.9000 7.8500 - - -
AMGB20172327 22.09.2017 - - - AMD - - - - 12.1501 11.6000 - - -
AMGN36294202 22.09.2017 - - - AMD - - - - - 7.5000 - - -
AMGB1029A250 22.09.2017 - - - AMD - - - - 10.1812 9.8500 - - -
AMGN36294194 22.09.2017 - - - AMD - - - - 7.4993 7.3337 - - -
Ընդամենը. - - -

Թարմացված է առ` 2017-09-22 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):