Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 17.08.2018 - - - AMD - - - - 1,070.00 1,120.00 - - -
ԱՐՓԱ - ՍԵՎԱՆ ASEV B 17.08.2018 - - - AMD - - - - 30,000.00 - - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 17.08.2018 - - - AMD - - - - 5,500.00 15,200.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 17.08.2018 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 17.08.2018 - - - AMD - - - - - 17,400.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 6.7489 6.3247 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 6.9992 6.5469 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 7.0021 6.5514 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 4.0000 3.7593 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 8.8910 8.3165 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.8500 9.2500 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.2001 8.6000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 7.2500 6.9047 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB2 Bbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.9501 9.3001 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 7.5000 7.1894 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 10.0000 9.5999 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.0701 8.4801 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB6 Bbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.1609 8.5685 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2G Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.1350 8.7001 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB2 Cbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9201 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB2 Cbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.2500 8.6500 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2I Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 7.5000 7.0423 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB2 Abond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 8.5000 7.9813 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB5 Bbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.9501 9.3001 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB7 Bbond 17.08.2018 - - - AMD - - - - 10.5000 10.1000 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 17.08.2018 - - - EUR - - - - 4.4730 4.2253 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 17.08.2018 - - - EUR - - - - 3.3000 3.1800 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 4.0000 3.7501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 4.8102 4.5002 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.9901 5.6002 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 3.7999 3.6541 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.0202 4.7005 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 6.1501 5.7500 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.6700 5.3003 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 4.0000 3.8097 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.1000 4.9200 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.1501 4.8201 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 17.08.2018 0.0501 0.80% 6.3001 USD 6.3001 6.3001 6.3001 6.3001 6.3502 5.9503 1 200 20,609.54
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 6.2000 6.1000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 17.08.2018 0.0001 0.00% 5.2001 USD 5.2001 5.2001 5.2001 5.2001 5.2001 5.0199 1 395 40,070.34
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.8800 5.5000 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.2999 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.5499 5.2001 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB5 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.2900 4.9500 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.7700 5.4000 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB3 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.7201 5.3500 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 6.0999 5.7201 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.5002 5.1643 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.5952 5.2961 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB8 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 3.9999 3.8462 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB3 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.0701 4.7399 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB5 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.7700 5.4000 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB4 Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1500 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.5500 5.2001 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.2500 5.0101 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2A Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 4.4001 4.2309 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB8 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 6.5000 6.2995 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2I Abond 17.08.2018 0.0000 0.00% 5.3500 USD 5.3500 5.3500 5.3500 5.3500 5.3500 5.0011 1 10 251.48
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB4 Bbond 17.08.2018 - - - USD - - - - 5.1000 5.0000 - - -
Ընդամենը. 3 605 60,931.36

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 17.08.2018 5.5002 USD 1 100 2,560.72
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 17.08.2018 5.3499 USD 1 517 12,929.81
Ընդամենը. 2 617 15,490.53

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A276 17.08.2018 - - - AMD - - - - 9.4701 9.1000 - - -
AMGB1029A235 17.08.2018 - - - AMD - - - - 8.2500 - - - -
AMGN60294227 17.08.2018 - - - AMD - - - - 8.1510 7.8500 - - -
AMGN60294219 17.08.2018 - - - AMD - - - - 7.6501 7.3499 - - -
AMGN36294202 17.08.2018 - - - AMD - - - - 7.2399 6.9500 - - -
AMGB30163472 17.08.2018 0.0600 0.58% 10.4601 AMD 10.4601 10.4601 10.4601 10.4601 10.7001 10.4499 1 17,000,000 21,825,110.00
AMGN60294235 17.08.2018 - - - AMD - - - - 8.1501 - - - -
AMGB2029A366 17.08.2018 - - - AMD - - - - 10.5999 10.3001 - - -
AMGB1029A250 17.08.2018 - - - AMD - - - - - 8.7999 - - -
Ընդամենը. 1 17,000,000 21,825,110.00

Թարմացված է առ` 2018-08-17 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):