Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 21.11.2017 - - - AMD - - - - 1,100.00 1,150.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 21.11.2017 - - - AMD - - - - - 14,500.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 21.11.2017 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 21.11.2017 - - - AMD - - - - - 17,400.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 8.2984 7.7999 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2C Bbond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 10.6818 9.9899 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 8.4008 7.9016 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 8.4009 7.8977 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 10.0000 9.3985 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 11.4790 10.7309 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.5000 11.7001 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.0000 11.3001 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.7001 11.8803 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB2 Bbond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.2500 11.5000 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 8.4501 8.0999 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB7 Abond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4507 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.2379 11.6902 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 21.11.2017 -0.5471 -5.21% 9.9529 AMD 9.9529 9.9529 9.9529 9.9529 - - 1 115 11,953,675.00
Ընդամենը. 1 115 11,953,675.00

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 21.11.2017 - - - EUR - - - - 4.9520 4.6501 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 21.11.2017 - - - EUR - - - - 3.3499 3.2300 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2A Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 3.6858 3.4508 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB8 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 4.8102 4.5006 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB9 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 4.8106 4.5006 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB1 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 3.7400 3.5001 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 4.2799 4.0000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.7000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.2403 4.9002 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB1 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.8079 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB1 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.2500 4.9501 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 6.0400 5.6500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 21.11.2017 0.0556 1.08% 5.2000 USD 5.2000 5.2000 5.2000 5.2000 5.2000 5.0002 1 10 1,006.62
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 21.11.2017 -0.3400 -6.46% 4.9203 USD 4.9203 4.9203 4.9203 4.9203 5.2603 4.9203 1 1 25.83
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 6.5797 6.1501 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 6.2000 5.8000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 6.4501 6.0286 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.4501 5.2500 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 21.11.2017 -0.2499 -4.67% 5.1000 USD 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000 5.4001 5.0514 1 118 11,935.96
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 21.11.2017 -0.4000 -6.25% 6.0000 USD 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.4000 6.0000 1 53 5,398.80
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 21.11.2017 - - - USD - - - - 6.6501 6.2500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.3000 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.7500 5.4000 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 21.11.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.2999 - - -
Ընդամենը. 4 182 18,367.21

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB2029A366 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.0300 11.6799 - - -
AMGN60294227 21.11.2017 - - - AMD - - - - 8.4644 8.1509 - - -
AMGB1029A250 21.11.2017 - - - AMD - - - - 9.4001 9.3900 - - -
AMGN36294202 21.11.2017 - - - AMD - - - - 7.6807 7.4905 - - -
AMGN36294194 21.11.2017 - - - AMD - - - - 6.8447 6.7001 - - -
AMGB30163472 21.11.2017 - - - AMD - - - - 12.6967 12.3500 - - -
Ընդամենը. - - -

Հասցեական
ԱՄՏԾ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A250 21.11.2017 9.6200 AMD 1 1,500,000,000 1,623,312,000.00
Ընդամենը. 1 1,500,000,000 1,623,312,000.00

Թարմացված է առ` 2017-11-21 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):