Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 21.04.2017 - - - AMD - - - - 1,050.00 1,100.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 21.04.2017 - - - AMD - - - - - 14,500.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB A 21.04.2017 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 21.04.2017 - - - AMD - - - - - 17,400.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2A Abond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 6.3395 5.9821 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 8.8020 8.2521 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2C Abond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 6.5966 6.2023 - - -
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1 LPSFB2 Bbond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 11.1004 10.3803 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2C Bbond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 11.5571 10.8062 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB1E Cbond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 6.3635 5.9874 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB1F Cbond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 6.4725 6.1220 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 9.2020 8.5993 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 9.2019 8.6016 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 10.7500 10.1034 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 12.2534 11.4536 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 21.04.2017 - - - AMD - - - - 12.5000 11.7001 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2A Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.6515 4.3516 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB8 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.7603 4.4501 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB9 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.7603 4.4501 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB1 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 6.8312 6.3862 - - -
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1 LPSFB1 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 5.7218 5.3518 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB1 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 3.7401 3.5001 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.2799 4.0000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.9702 4.6506 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB1 Abond 21.04.2017 -0.0942 -1.94% 4.7558 USD 4.7558 4.7558 4.7558 4.7558 4.8499 4.6635 1 477 49,646.16
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB1 Abond 21.04.2017 - - - USD - - - - 5.2500 4.9501 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 21.04.2017 - - - USD - - - - 6.5000 6.1000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 21.04.2017 - - - USD - - - - 5.7500 5.3739 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 4.9702 4.6506 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 7.4834 7.3000 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 21.04.2017 - - - USD - - - - 6.6341 6.2005 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 21.04.2017 - - - USD - - - - 5.6501 5.4501 - - -
Ընդամենը. 1 477 49,646.16

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGN60294201 21.04.2017 - - - AMD - - - - 8.2998 8.2001 - - -
AMGB20172327 21.04.2017 - - - AMD - - - - 12.2279 11.9451 - - -
AMGN60294177 21.04.2017 - - - AMD - - - - - 6.0007 - - -
AMGB1029A250 21.04.2017 -0.0667 -0.62% 10.6833 AMD 10.6501 10.6999 10.6999 10.6501 11.0208 10.6501 3 300,000,000 320,986,500.00
AMGN36294194 21.04.2017 - - - AMD - - - - 7.8994 7.8000 - - -
AMGT26265174 21.04.2017 - - - AMD - - - - - 6.2503 - - -
AMGN36294178 21.04.2017 - - - AMD - - - - - 5.9983 - - -
AMGN60294219 21.04.2017 - - - AMD - - - - 9.2500 8.8499 - - -
AMGB2029A366 21.04.2017 - - - AMD - - - - 12.9001 12.6000 - - -
Ընդամենը. 3 300,000,000 320,986,500.00

Թարմացված է առ` 2017-04-21 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):