Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 19.10.2018 - - - AMD - - - - 1,070.00 1,120.00 - - -
ԱՐՓԱ - ՍԵՎԱՆ ASEV B 19.10.2018 - - - AMD - - - - 30,000.00 - - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 19.10.2018 - - - AMD - - - - 5,500.00 15,200.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 19.10.2018 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 19.10.2018 - - - AMD - - - - 5,900.00 17,400.00 - - -
ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ MQER C 19.10.2018 - - - AMD - - - - 400,000.00 - - - -
Ընդամենը. - - -

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 19.10.2018 1,120.00 AMD 1 700 784,000.00
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 19.10.2018 1,120.00 AMD 1 700 784,000.00
Ընդամենը. 2 1,400 1,568,000.00

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 6.7466 6.3340 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 6.9970 6.5500 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 19.10.2018 0.0000 0.00% 6.9962 AMD 6.9962 6.9962 6.9962 6.9962 - 6.5515 2 2,100 22,480,500.00
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 4.0000 3.7594 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.4718 7.9205 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.6300 9.0000 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.5501 8.0000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 7.2500 6.9047 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB2 Bbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.3500 8.7500 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.2500 7.9082 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.8431 9.3300 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.0001 8.4201 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB6 Bbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.8895 8.3104 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2G Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.9775 8.5499 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB2 Cbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9201 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB2 Cbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.1999 8.5999 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2I Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 7.5000 7.0423 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB2 Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.7500 8.2159 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB5 Bbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.7500 9.1500 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB7 Bbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 10.3918 9.8591 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB1 Cbond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.8500 9.2500 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2J Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.7001 9.1000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB5 Abond 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.7003 9.1000 - - -
Ընդամենը. 2 2,100 22,480,500.00

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 19.10.2018 - - - EUR - - - - 4.3133 4.0499 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 19.10.2018 - - - EUR - - - - 3.3000 3.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB7 Abond 19.10.2018 - - - EUR - - - - 4.2001 3.9500 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.0000 3.7501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.8106 4.5002 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.1303 4.8003 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 3.2999 3.1732 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.0202 4.7005 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 6.1500 5.7500 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.3502 5.0002 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 3.4998 3.3330 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.8500 4.6700 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.0251 4.7001 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.2502 4.9501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 6.2001 5.9501 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.9100 4.7300 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.4000 4.2399 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.5499 5.2001 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB5 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.1250 4.7950 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.6000 5.2500 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB3 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 19.10.2018 0.0000 0.00% 5.6200 USD 5.6200 5.6200 5.6200 5.6200 6.0000 5.6200 1 30 3,006.95
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1644 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.7485 5.4470 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB8 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 3.9999 3.8462 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB3 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.0599 4.7300 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB5 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1500 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB4 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.5499 5.2001 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.2900 5.0400 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2A Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 4.4000 4.2309 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB8 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 6.5000 6.2001 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2I Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.3502 5.0011 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB4 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.1000 4.7700 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB2 Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2B Bbond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.5500 5.2900 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB6 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.4501 5.1000 - - -
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ INECB2 Abond 19.10.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1501 - - -
Ընդամենը. 1 30 3,006.95

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A276 19.10.2018 - - - AMD - - - - 9.3500 9.1501 - - -
AMGB1029A250 19.10.2018 - - - AMD - - - - - 8.9001 - - -
AMGN60294227 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.0501 - - - -
AMGN60294219 19.10.2018 - - - AMD - - - - 7.9158 7.8000 - - -
AMGN36294202 19.10.2018 - - - AMD - - - - 7.1958 7.0701 - - -
AMGB30163472 19.10.2018 0.0500 0.47% 10.6500 AMD 10.6500 10.6500 10.6500 10.6500 10.7001 10.6001 1 100,000,000 122,068,300.00
AMGB2029A366 19.10.2018 - - - AMD - - - - 10.4200 10.4000 - - -
AMGN60294235 19.10.2018 - - - AMD - - - - 8.2727 8.1501 - - -
Ընդամենը. 1 100,000,000 122,068,300.00

Ռեպո

ՀԱՊ ՕՐ ԱՐԺ ԾԱՎԱԼ1 ԾԱՎԱԼ2 ՔԱՆԱԿ ԳԻՆ1 ԳԻՆ2 ԺԱՄԿԵՏ ԵԿԱՄՏ ՓՈՓ-ՕՐ ՓՈՓ-ԺԱՄԿԵՏ ՓՈՓ-ԵԿԱՄՏ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ
FSCRB2 19.10.2018 USD 51,333.15 51,442.14 530 96.8550 97.0607 31 2.50% - - - -
COVSB4 19.10.2018 USD 47,577.00 47,678.02 500 95.1540 95.3560 31 2.50% - - - -
FSCRB2 19.10.2018 USD 51,333.15 51,442.14 530 96.8550 97.0607 31 2.50% - - - -
UNIBB3 19.07.2018 USD 98,716.27 98,912.35 1,030 95.8410 96.0511 92 0.79% - - - 19.10.2018
Ընդամենը. 248,959.57 249,474.65 2,590

Թարմացված է առ` 2018-10-19 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):