Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին: 

Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0N60294

Հապավում 0N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294201
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 349,300,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 349,300,000
Թողարկման ծավալ 34,930,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2020
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2015
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

1N36294

Հապավում 1N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294194
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 342,165,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 342,165,000
Թողարկման ծավալ 34,216,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2019
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2016
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

1N60294

Հապավում 1N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294219
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 500,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 500,000,000
Թողարկման ծավալ 50,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2021
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2016
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

2N36294

Հապավում 2N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294202
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 358,485,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 358,485,000
Թողարկման ծավալ 35,848,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2020
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2017
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

2N60294

Հապավում 2N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294227
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 368,470,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 368,470,000
Թողարկման ծավալ 36,847,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2022
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2017
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

3N60294

Հապավում 3N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294235
Թույլատրման ամսաթիվ 15.05.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 228,926,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 228,926,000
Թողարկման ծավալ 22,892,600,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2023
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29.10.2018, 29.04.2019, 29.10.2019, 29.04.2020, 29.10.2020, 29.04.2021, 29.10.2021, 29.04.2022, 29.10.2022, 29.04.2023
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2018
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ACBAB1

Հապավում ACBAB1
Թողարկող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB21ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 24.10.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.02.2020
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 5
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18.02.2018թ., 18.08.2018թ., 18.02.2019թ., 18.08.2019թ., 18.02.2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 18.08.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.08.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 05.10.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ACBAB2

Հապավում ACBAB2
Թողարկող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB22ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 14.03.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 21.12.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.2%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/06/2018թ., 21/12/2018թ., 21/06/2019թ. և 21/12/2019թ., ժամը 9:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 21.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 21.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 21.02.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ACBAB3

Հապավում ACBAB3
Թողարկող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB23ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 27,547
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 27,547
Թողարկման ծավալ 2,754,700.00
Մարման ամսաթիվ 12.07.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020, 12/01/2021, 12/07/2021
Թողարկման ամսաթիվ 12.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 01.11.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ACBAB4

Հապավում ACBAB4
Թողարկող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB24ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 7,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,000
Թողարկման ծավալ 700,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.07.2020
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020
Թողարկման ամսաթիվ 12.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 01.11.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AHEK

Հապավում AHEK
Թողարկող «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր 00AHEKS10KR3
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2009
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 10,650,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,650,000
Թողարկման ծավալ 10,650,000,000.00
Կարգավիճակ Ցուցակված

ALMS

Հապավում ALMS
Թողարկող «Ալմաստ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMALMSS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 418,217
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 418,217
Թողարկման ծավալ 418,217,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

AMRBB2A

Հապավում AMRBB2A
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2AER6
Թույլատրման ամսաթիվ 26.06.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 19.06.2020
Ժամկետայնություն 27ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 4.9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 19/06/2018թ., 19/09/2018թ., 19/12/2018թ., 19/03/2019թ., 19/06/2019թ., 19/09/2019թ., 19/12/2019թ., 19/03/2020թ. և 19/06/2020թ
Թողարկման ամսաթիվ 19.03.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 19.03.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 08.06.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2B

Հապավում AMRBB2B
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2BER4
Թույլատրման ամսաթիվ 22.08.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 8,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.10.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/10/2018թ., 18/01/2019թ., 18/04/2019թ., 18/07/2019թ., 18/10/2019թ., 18/01/2020թ., 18/04/2020թ., 18/07/2020թ., 18/10/2020թ., 18/01/2021թ., 18/04/2021թ., 18/07/2021թ., 18/10/2021թ., 18/01/2022թ., 18/04/2022թ., 18/07/2022թ. և 18/10/2022թ., ժամը 00:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 18.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 08.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2C

Հապավում AMRBB2C
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2CER2
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 8,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.05.2021
Ժամկետայնություն 33 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 11
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 02/11/2018, 02/02/2019, 02/05/2019, 02/08/2019, 02/11/2019, 02/02/2020, 02/05/2020, 02/08/2020, 02/11/2020, 02/02/2021, 02/05/2021
Թողարկման ամսաթիվ 02.08.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 02.08.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 22.10.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB2D

Հապավում AMRBB2D
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB2DER0
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.09.2021
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 24/03/2019, 24/09/2019, 24/03/2020, 24/09/2020, 24/03/2021, 24/09/2021
Թողարկման ամսաթիվ 24.09.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.09.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 17.10.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB3

Հապավում AMRBB3
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB23ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 08.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 21.02.2019
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/02/2017, 21/05/2017, 21/08/2017, 21/11/2017, 21/02/2018, 21/05/2018, 21/08/2018, 21/11/2018, 21/02/2019
Թողարկման ամսաթիվ 21.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 21.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 25.01.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB4

Հապավում AMRBB4
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB24ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 20.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 15,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 01.05.2019
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.6%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/05/2017թ., 01/08/2017թ., 01/11/2017թ., 01/02/2018թ., 01/05/2018թ., 01/08/2018թ., 01/11/2018թ., 01/02/2019թ. և 01/05/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 01.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.02.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 04.04.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB5

Հապավում AMRBB5
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB25ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 29.08.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.08.2019
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.4%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 24/08/2017թ., 24/11/2017թ., 24/02/2018թ., 24/05/2018թ., 24/08/2018թ., 24/11/2018թ., 24/02/2019թ., 24/05/2019թ. և 24/08/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 24.05.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.05.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 15.08.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB6

Հապավում AMRBB6
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB26ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 17.10.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ Եվրո
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 30,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 30,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 10.10.2019
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 3.3%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10.10.2017թ., 10.01.2018թ., 10.04.2018թ., 10.07.2018թ., 10.10.2018թ., 10.01.2019թ., 10.04.2019թ., 10.07.2019թ., 10.10.2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 10.07.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 10.07.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 29.09.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB8

Հապավում AMRBB8
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB28ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 09.01.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 09.01.2020
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 09/01/2018թ., 09/04/2018թ., 09/07/2018թ., 09/10/2018թ., 09/01/2019թ., 09/04/2019թ., 09/07/2019թ., 09/10/2019թ. և 09/01/2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 09.10.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 09.10.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 21.12.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB9

Հապավում AMRBB9
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB29ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 18.06.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 10,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 01.12.2020
Ժամկետայնություն 33 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 11
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/06/2018թ., 01/09/2018թ., 01/12/2018թ., 01/03/2019թ., 01/06/2019թ., 01/09/2019թ., 01/12/2019թ., 01/03/2020թ., 01/06/2020թ., 01/09/2020թ. և 01/12/2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 01.03.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.03.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 25.05.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB1

Հապավում ANLBB1
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB21ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 20.01.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.12.2018
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 11.06.2017, 11.12.2017, 11.06.2018, 11.12.2018
Թողարկման ամսաթիվ 12.12.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.12.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 30.12.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB2

Հապավում ANLBB2
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB22ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 13.06.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 20.02.2019
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 19/08/2017թ., 19/02/2018թ, 19/08/2018թ, 19/02/2019թ
Թողարկման ամսաթիվ 20.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 20.02.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 29.05.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB3

Հապավում ANLBB3
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB23ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 15.03.2019
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 15/09/2017թ., 15/03/2018թ., 15/09/2018թ. և 15/03/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 15.03.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 15.03.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 12.04.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB4

Հապավում ANLBB4
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB24ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 23.09.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.06.2019
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/12/2017թ., 28/06/2018թ., 28/12/2018թ. և 28/06/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 29.06.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 29.06.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 08.09.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB5

Հապավում ANLBB5
Թողարկող «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB25ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 22.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.10.2019
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 11/04/2018թ., 11/10/2018թ., 11/04/2019թ. և 11/10/2019թ. ժամը 18:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 12.10.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.10.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 07.12.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBBB1

Հապավում ARBBB1
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB21ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 10.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.01.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/04/2017, 22/07/2017, 22/10/2017, 22/01/2018, 22/04/2018, 22/07/2018, 22/10/2018, 22/01/2019
Թողարկման ամսաթիվ 23.01.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.01.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 25.01.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBBB2

Հապավում ARBBB2
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB22ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 17.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 100,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.01.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 14%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22.04.2017, 22.07.2017, 22.10.2017, 22.01.2018, 22.04.2018, 22.07.2018, 22.10.2018, 22.01.2019
Թողարկման ամսաթիվ 23.01.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.01.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 03.02.2017
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ARBBB3

Հապավում ARBBB3
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB23ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 19.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 172,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 172,000
Թողարկման ծավալ 17,200,000.00
Մարման ամսաթիվ 05.12.2020
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 05/03/2018թ., 05/06/2018թ., 05/09/2018թ., 05/12/2018թ., 05/03/2019թ., 05/06/2019թ., 05/09/2019թ., 05/12/2019թ., 05/03/2020թ., 05/06/2020թ., 05/09/2020թ. և 05/12/2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 05.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 05.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 05.12.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBBB5

Հապավում ARBBB5
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB25ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 27.02.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 51,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 51,000
Թողարկման ծավալ 5,100,000.00
Մարման ամսաթիվ 06.02.2022
Ժամկետայնություն 48 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 16
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 05/05/2018 թ., 05/08/2018թ., 05/11/2018թ., 05/02/2019թ., 05/05/2019թ., 05/08/2019թ., 05/11/2019թ., 05/02/2020թ., 05/05/2020թ., 05/08/2020թ., 05/11/2020թ., 05/02/2021թ., 05/05/2021թ., 05/08/2021թ., 05/11/2021թ., 05/02/2022թ. ժամը 18:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 06.02.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 06.02.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 06.02.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBK

Հապավում ARBK
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 12.06.2008
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 1,760,731
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,760,731
Թողարկման ծավալ 8,803,655,000.00
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ARBKB2B

Հապավում ARBKB2B
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2BER6
Թույլատրման ամսաթիվ 06.07.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.06.2019
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 17/09/2016, 17/12/2016, 17/03/2017, 17/06/2017, 17/09/2017, 17/12/2017, 17/03/2018, 17/06/2018, 17/09/2018, 17/12/2018, 17/03/2019, 17/06/2019
Թողարկման ամսաթիվ 20.04.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 06.06.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 17.06.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2D

Հապավում ARBKB2D
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2DER2
Թույլատրման ամսաթիվ 18.11.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.10.2019
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/01/2017, 28/04/2017, 28/07/2017, 28/10/2017, 28/01/2018, 28/04/2018, 28/07/2018, 28/10/2018, 28/01/2019, 28/04/2019, 28/07/2019, 28/10/2019:
Թողարկման ամսաթիվ 08.09.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 17.10.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 28.10.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2E

Հապավում ARBKB2E
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2EER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.11.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.01.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/01/2018թ., 01/04/2018թ., 01/07/2018թ., 01/10/2018թ., 01/01/2019թ., 01/04/2019թ., 01/07/2019թ., 01/10/2019թ., 01/01/2020թ., 01/04/2020թ., 01/07/2020թ., 01/10/2020թ., 01/01/2021թ., 01/04/2021թ., 01/07/2021թ., 01/10/2021թ. և 01/01/2022թ. ժամը 18:00 դրությամբ:
Թողարկման ամսաթիվ 02.10.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 02.10.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 03.11.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2F

Հապավում ARBKB2F
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2FER7
Թույլատրման ամսաթիվ 27.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 04.03.2022
Ժամկետայնություն 51ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 03/03/2018թ., 03/06/2018թ., 03/09/2018թ., 03/12/2018թ., 03/03/2019թ., 03/06/2019թ., 03/09/2019թ., 03/12/2019թ., 03/03/2020թ., 03/06/2020թ., 03/09/2020թ., 03/12/2020թ., 03/03/2021թ., 03/06/2021թ., 03/09/2021թ., 03/12/2021թ. և 03/03/2022թ. ժամը 18:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 04.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 04.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 15.12.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2G

Հապավում ARBKB2G
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2GER5
Թույլատրման ամսաթիվ 20.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 04.12.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 04/03/2018թ., 04/06/2018թ., 04/09/2018թ., 04/12/2018թ., 04/03/2019թ., 04/06/2019թ., 04/09/2019թ., 04/12/2019թ., ժամը 14:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 04.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 04.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 05.12.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2H

Հապավում ARBKB2H
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2HER3
Թույլատրման ամսաթիվ 03.04.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 320,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 320,000
Թողարկման ծավալ 8,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.04.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/04/2018թ., 21/07/2018թ., 21/10/2018թ., 21/01/2019թ., 21/04/2019թ., 21/07/2019թ., 21/10/2019թ., 21/01/2020թ., 21/04/2020թ., 21/07/2020թ., 21/10/2020թ., 21/01/2021թ., 21/04/2021թ., 21/07/2021թ., 21/10/2021թ., 21/01/2022թ. և 21/04/2022թ. ժամը 18:00 դրությամբ:
Թողարկման ամսաթիվ 22.01.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.01.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 02.03.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2I

Հապավում ARBKB2I
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2IER1
Թույլատրման ամսաթիվ 23.07.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 120,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 120,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 11.09.2022
Ժամկետայնություն 51 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 17
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/09/2018թ., 10/12/2018թ., 10/03/2019թ., 10/06/2019թ., 10/09/2019թ., 10/12/2019թ., 10/03/2020թ., 10/06/2020թ., 10/09/2020թ., 10/12/2020թ, 10/03/2021թ., 10/06/2021թ., 10/09/2021թ., 10/12/2021թ, 10/03/2022թ., 10/06/2022թ. և 10/09/2022թ., ժամը 1800 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 11.06.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 11.06.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 03.07.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2J

Հապավում ARBKB2J
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2JER9
Թույլատրման ամսաթիվ 27.08.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.07.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/10/2018թ., 22/01/2019թ., 22/04/2019թ., 22/07/2019թ., 22/10/2019թ., 22/01/2020թ., 22/04/2020թ., 22/07/2020թ., 22/10/2020թ, 22/01/2021թ., 22/04/2021թ. և 22/07/2021թ., ժամը 1800 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 23.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 09.08.2018
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASEV

Հապավում ASEV
Թողարկող «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASEVS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 20,452
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,452
Թողարկման ծավալ 51,130,000.00
Կարգավիճակ Ցուցակված

BSTBB1

Հապավում BSTBB1
Թողարկող Սևծովյան Առևտրի և զարգացման Բանկ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBSTBB21ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 14.07.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.06.2020
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.455%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/12/2017թ., 26/06/2018թ., 26/12/2018թ., 26/06/2019թ., 26/12/2019թ. և 26/06/2020թ.ժամը 24:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 27.06.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.06.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 27.06.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.06.2020
Թարմացված է առ` 07.12.2018