Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին: 

Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AHEK

Հապավում AHEK
Թողարկող «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր 00AHEKS10KR3
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2009
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 10,650,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,650,000
Թողարկման ծավալ 10,650,000,000
Կարգավիճակ Ցուցակված

ALMS

Հապավում ALMS
Թողարկող «Ալմաստ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMALMSS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 418,217
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 418,217
Թողարկման ծավալ 418,217,000
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

AMRBB1

Հապավում AMRBB1
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB21ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 01.07.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 15,000,000
Մարման ամսաթիվ 22.07.2018
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/07/2016, 24/10/2016, 23/01/2017, 25/04/2017, 24/07/2017, 23/10/2017, 22/01/2018, 23/04/2018, 23/07/2018:
Թողարկման ամսաթիվ 25.03.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.04.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 15.06.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ N/A

AMRBB2

Հապավում AMRBB2
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB22ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 25.01.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000
Մարման ամսաթիվ 01.11.2018
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/02/2017, 01/05/2017, 01/08/2017, 01/11/2017, 01/02/2018, 01/05/2018, 01/08/2018, 01/11/2018
Թողարկման ամսաթիվ 01.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 27.12.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB3

Հապավում AMRBB3
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB23ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 08.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000
Մարման ամսաթիվ 21.02.2019
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/02/2017, 21/05/2017, 21/08/2017, 21/11/2017, 21/02/2018, 21/05/2018, 21/08/2018, 21/11/2018, 21/02/2019
Թողարկման ամսաթիվ 21.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 21.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 25.01.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

AMRBB4

Հապավում AMRBB4
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB24ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 20.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 15,000,000
Մարման ամսաթիվ 01.05.2019
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.6%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/05/2017թ., 01/08/2017թ., 01/11/2017թ., 01/02/2018թ., 01/05/2018թ., 01/08/2018թ., 01/11/2018թ., 01/02/2019թ. և 01/05/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 01.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.02.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 04.04.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB1

Հապավում ANLBB1
Թողարկող «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB21ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 20.01.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000
Մարման ամսաթիվ 12.12.2018
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 11.06.2017, 11.12.2017, 11.06.2018, 11.12.2018
Թողարկման ամսաթիվ 12.12.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.12.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 30.12.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ANLBB3

Հապավում ANLBB3
Թողարկող «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMANLBB23ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000
Մարման ամսաթիվ 15.03.2019
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 15/09/2017թ., 15/03/2018թ., 15/09/2018թ. և 15/03/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 15.03.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 15.03.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 12.04.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 15.03.2017

ARBBB1

Հապավում ARBBB1
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB21ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 10.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000
Մարման ամսաթիվ 23.01.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/04/2017, 22/07/2017, 22/10/2017, 22/01/2018, 22/04/2018, 22/07/2018, 22/10/2018, 22/01/2019
Թողարկման ամսաթիվ 23.01.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.01.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 25.01.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBBB2

Հապավում ARBBB2
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB22ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 17.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 100,000,000
Մարման ամսաթիվ 23.01.2019
Ժամկետայնություն 24
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 14%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22.04.2017, 22.07.2017, 22.10.2017, 22.01.2018, 22.04.2018, 22.07.2018, 22.10.2018, 22.01.2019
Թողարկման ամսաթիվ 23.01.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.01.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 03.02.2017
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ARBK

Հապավում ARBK
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 12.06.2008
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 1,277,501
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,277,501
Թողարկման ծավալ 6,387,505,000
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ARBKB2A

Հապավում ARBKB2A
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2AER8
Թույլատրման ամսաթիվ 18.12.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000
Մարման ամսաթիվ 02.12.2017
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/03/2016, 01/06/2016, 01/09/2016, 01/12/2016, 01/03/2017, 01/06/2017, 01/09/2017, 01/12/2017
Թողարկման ամսաթիվ 28.10.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 25.11.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 01.12.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2B

Հապավում ARBKB2B
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2BER6
Թույլատրման ամսաթիվ 06.07.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000
Մարման ամսաթիվ 18.06.2018
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 17/09/2016, 17/12/2016, 17/03/2017, 17/06/2017, 17/09/2017, 17/12/2017, 17/03/2018, 17/06/2018, 17/09/2018, 17/12/2018, 17/03/2019, 17/06/2019
Թողարկման ամսաթիվ 20.04.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 06.06.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 17.06.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2C

Հապավում ARBKB2C
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2CER4
Թույլատրման ամսաթիվ 10.08.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 400,000,000
Մարման ամսաթիվ 23.07.2018
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 13%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/10/2016, 22/01/2017, 22/04/2017, 22/07/2017, 22/10/2017, 22/01/2018, 22/04/2018, 22/07/2018
Թողարկման ամսաթիվ 01.06.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 11.07.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 22.07.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB2D

Հապավում ARBKB2D
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2DER2
Թույլատրման ամսաթիվ 18.11.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000
Մարման ամսաթիվ 29.10.2019
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/01/2017, 28/04/2017, 28/07/2017, 28/10/2017, 28/01/2018, 28/04/2018, 28/07/2018, 28/10/2018, 28/01/2019, 28/04/2019, 28/07/2019, 28/10/2019:
Թողարկման ամսաթիվ 08.09.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 17.10.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 28.10.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

ARBKB8

Հապավում ARBKB8
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB82ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.06.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000
Մարման ամսաթիվ 11.06.2018
Ժամկետայնություն 48 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 16
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/09/2014, 10/12/2014, 10/03/2015, 10/06/2015, 10/09/2015, 10/12/2015, 10/03/2016, 10/06/2016, 10/09/2016, 10/12/2016, 10/03/2017, 10/06/2017, 10/09/2017, 10/12/2017, 10/03/2018, 10/06/2018
Թողարկման ամսաթիվ 23.04.2014
Տեղաբաշխման սկիզբ 31.05.2014
Տեղաբաշխման ավարտ 10.06.2014
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ հետգնման հնարավորությամբ պարտատոմս

ARBKB9

Հապավում ARBKB9
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB29ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 14.07.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000
Մարման ամսաթիվ 27.06.2018
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/09/2015, 26/12/2015, 26/03/2016, 26/06/2016, 26/09/2016, 26/12/2016, 26/03/2017, 26/06/2017, 26/09/2017, 26/12/2017, 26/03/2018, 26/06/2018
Թողարկման ամսաթիվ 05.05.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 15.06.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 26.06.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

ASEV

Հապավում ASEV
Թողարկող «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASEVS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 20,452
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,452
Թողարկման ծավալ 51,130,000
Կարգավիճակ Ցուցակված

COVSB2

Հապավում COVSB2
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB22ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.05.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 60,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 60,000
Թողարկման ծավալ 6,000,000
Մարման ամսաթիվ 05.05.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 05.11.2017, 05.05.2018, 05.11.2018, 05.05.2019
Թողարկման ամսաթիվ 05.05.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 05.05.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 16.05.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

EJWG

Հապավում EJWG
Թողարկող «Երևանի ոսկերչական գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEJWGS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 16.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 399.00
Թողարկված քանակ 10,348,896
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,348,896
Թողարկման ծավալ 4,129,209,504
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

ESHG

Հապավում ESHG
Թողարկող «Երևանի Շամպայն գինիների գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMESHGS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 4,000.00
Թողարկված քանակ 222,183
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 222,183
Թողարկման ծավալ 888,732,000
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

EVG1

Հապավում EVG1
Թողարկող «Երևանի ոսկերչական գործարան - 1 Գնոմոն» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYJGNS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 01.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 1,095,340
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,095,340
Թողարկման ծավալ 1,095,340,000
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված
Լրացուցիչ նշումներ նախկին՝ EVG1/AMEVG1S10ER3

FNCAB1

Հապավում FNCAB1
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB21ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 13.03.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 160,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 160,000
Թողարկման ծավալ 4,000,000
Մարման ամսաթիվ 22.02.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/08/2017, 21/02/2018, 21/08/2018, 21/02/2019
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.02.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 22.02.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված

FNCAB2

Հապավում FNCAB2
Թողարկող «ՖԻՆՔԱ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMFNCAB22ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 12.05.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000
Մարման ամսաթիվ 27.04.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27/10/2017թ., 27/04/2018թ., 27/10/2018թ., 27/04/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 22.02.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.04.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 27.04.2017
Կարգավիճակ Ցուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.04.2019

GLBLB1

Հապավում GLBLB1
Թողարկող «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGLBLB21ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 02.12.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000
Մարման ամսաթիվ 17.11.2017
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 16/05/2016, 16/11/2016, 16/05/2017, 16/11/2017
Թողարկման ամսաթիվ 17.11.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 17.11.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 17.11.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

GLBLB3

Հապավում GLBLB3
Թողարկող «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGLBLB23ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000
Մարման ամսաթիվ 24.11.2019
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 23/05/2017, 23/11/2017, 23/05/2018, 23/11/2018, 23/05/2019, 23/11/2019
Թողարկման ամսաթիվ 24.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 24.11.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

GLBLB4

Հապավում GLBLB4
Թողարկող «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGLBLB24ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 20,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,000
Թողարկման ծավալ 200,000,000
Մարման ամսաթիվ 24.11.2018
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 14%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 23/05/2017, 23/11/2017, 23/05/2018, 23/11/2018:
Թողարկման ամսաթիվ 24.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 24.11.2016
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

HEZB

Հապավում HEZB
Թողարկող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ էԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMHEZBS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 30.05.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 1,852,533
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,852,533
Թողարկման ծավալ 4,631,332,500
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ 2015թ. հունիսի 3-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը լրացուցիչ տեղաբաշխվել է 333,474 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր 2016 թվականինօգոստոսին ցուցակվել են 441,186 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր 2016 թվականին հունիսի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը տեղաբաշխվել է 144,538 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր

LPSFB1

Հապավում LPSFB1
Թողարկող «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1» Հիմնադրամ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLPSFB21ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 27.01.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 21.00
Թողարկված քանակ 11,328
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,328
Թողարկման ծավալ 237,888
Մարման ամսաթիվ 14.12.2018
Ժամկետայնություն մինչև 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 14/03/2016, 14/06/2016, 14/09/2016, 14/12/2016, 14/03/2017, 14/06/2017, 14/09/2017, 14/12/2017, 14/03/2018, 14/06/2018, 14/09/2018, 14/12/2018
Թողարկման ամսաթիվ 14.12.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.12.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 24.12.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

LPSFB2

Հապավում LPSFB2
Թողարկող «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1» Հիմնադրամ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLPSFB22ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.01.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,504.00
Թողարկված քանակ 44,626
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 44,626
Թողարկման ծավալ 67,117,504
Մարման ամսաթիվ 14.12.2018
Ժամկետայնություն մինչև 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 15%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 14/03/2016, 14/06/2016, 14/09/2016, 14/12/2016, 14/03/2017, 14/06/2017, 14/09/2017, 14/12/2017, 14/03/2018, 14/06/2018, 14/09/2018, 14/12/2018
Թողարկման ամսաթիվ 14.12.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.12.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 24.12.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

MQER

Հապավում MQER
Թողարկող «Մաքուր երկաթի գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMMQERS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 69,093
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 69,093
Թողարկման ծավալ 690,930,000
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

NMCCB1F

Հապավում NMCCB1F
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB1FER8
Թույլատրման ամսաթիվ 11.07.2016
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000
Մարման ամսաթիվ 23.06.2017
Ժամկետայնություն 12 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 15.06.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.06.2016
Կարգավիճակ Առևտրին թույլատրված

NMCCB2B

Հապավում NMCCB2B
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB2BER5
Թույլատրման ամսաթիվ 11.07.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 120,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 120,000
Թողարկման ծավալ 1,200,000,000
Մարման ամսաթիվ 24.06.2019
Ժամկետայնություն 5 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 23/12/2014, 23/06/2015, 23/12/2015, 23/06/2016, 23/12/2016, 23/06/2017, 22/12/2017, 22/06/2018, 21/12/2018, 21/06/2019
Թողարկման ամսաթիվ 13.05.2014
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.06.2014
Տեղաբաշխման ավարտ 24.06.2014
Կարգավիճակ Ցուցակված

NMCCB2C

Հապավում NMCCB2C
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB2CER3
Թույլատրման ամսաթիվ 22.10.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000
Մարման ամսաթիվ 07.10.2017
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 06/04/2015, 06/10/2015, 06/04/2016, 06/10/2016, 06/04/2017, 06/10/2017
Թողարկման ամսաթիվ 07.10.2014
Տեղաբաշխման սկիզբ 07.10.2014
Տեղաբաշխման ավարտ 07.10.2014
Կարգավիճակ Ցուցակված

NMCCB2G

Հապավում NMCCB2G
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB2GER4
Թույլատրման ամսաթիվ 23.11.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 138,400
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 138,400
Թողարկման ծավալ 1,384,000,000
Մարման ամսաթիվ 09.11.2019
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 08.05.2017, 08.11.2017, 08.05.2018, 08.11.2018, 08.05.2019, 08.11.2019
Թողարկման ամսաթիվ 09.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 09.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 09.11.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

NMCCB2H

Հապավում NMCCB2H
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB2HER2
Թույլատրման ամսաթիվ 09.12.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 212,660
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 212,660
Թողարկման ծավալ 2,126,600,000
Մարման ամսաթիվ 28.11.2019
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27.05.2017, 27.11.2017, 27.05.2018, 27.11.2018, 27.05.2019, 27.11.2019
Թողարկման ամսաթիվ 28.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 28.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 28.11.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված

SWISB1

Հապավում SWISB1
Թողարկող «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSWISB21ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 05.05.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 2,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000
Մարման ամսաթիվ 16.04.2018
Ժամկետայնություն 3 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 16/07/2015, 16/10/2015, 16/01/2016, 16/04/2016, 16/07/2016, 16/10/2016, 16/01/2017, 16/04/2017, 16/07/2017, 16/10/2017, 16/01/2018, 16/04/2018
Թողարկման ամսաթիվ 13.02.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 16.04.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 16.04.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

SWISB2

Հապավում SWISB2
Թողարկող «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSWISB22ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 05.05.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 3,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,000
Թողարկման ծավալ 3,000,000
Մարման ամսաթիվ 16.04.2019
Ժամկետայնություն 4 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 16
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 16/07/2015, 16/10/2015, 16/01/2016, 16/04/2016, 16/07/2016, 16/10/2016, 16/01/2017, 16/04/2017, 16/07/2017, 16/10/2017, 16/01/2018, 16/04/2018, 16/07/2018, 16/10/2018, 16/01/2019, 16/04/2019
Թողարկման ամսաթիվ 13.02.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 16.04.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 16.04.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

SWISB3

Հապավում SWISB3
Թողարկող «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSWISB23ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 13.05.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 5,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000
Մարման ամսաթիվ 27.04.2020
Ժամկետայնություն 5 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 20
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 27/07/2015, 27/10/2015, 27/01/2016, 27/04/2016, 27/07/2016, 27/10/2016, 27/01/2017, 27/04/2017, 27/07/2017, 27/10/2017, 27/01/2018, 27/04/2018, 27/07/2018, 27/10/2018, 27/01/2019, 27/04/2019, 27/07/2019, 27/10/2019, 27/01/2020, 27/04/2020
Թողարկման ամսաթիվ 13.02.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 27.04.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 27.04.2015
Կարգավիճակ Ցուցակված

UNIB

Հապավում UNIB
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 10.02.2016
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ A
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 172,886,525
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 172,886,525
Թողարկման ծավալ 17,288,652,500
Կարգավիճակ Ցուցակված
Լրացուցիչ նշումներ 2016թ. ապրիլի 20-ին և 21-ին լրացուցիչ տեղաբաշխվել է 22,704,347 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր, 2016թ. հուլիսի 27-ին լրացուցիչ տեղաբաշխվել է 12,173,914 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր, 2017թ. փետրվարի 10-ին տեղաբաշխվել է 13,962,749 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսեր:

UNIBB1

Հապավում UNIBB1
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB21ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 29.06.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000
Մարման ամսաթիվ 08.04.2018
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 08/07/2016, 08/10/2016, 08/01/2017, 08/04/2017, 08/07/2017, 08/10/2017, 08/01/2018, 08/04/2018
Թողարկման ամսաթիվ 08.04.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 08.04.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 14.06.2016
Կարգավիճակ Ցուցակված
Թարմացված է առ` 23.05.2017