Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-

-

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի SWISB4, SWISB5 և SWISB6 պարտատոմսերը կցուցակվեն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում:

Ամսաթիվ: 27.07.2017

Կատեգորիա: Ցուցակում

Տեղեկացնում ենք, որ 01.08.2017թ.-ից «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմսերը (AMSWISB24ER1, SWISB4), (AMSWISB25ER8, SWISB5) և (AMSWISB26ER6, SWISB6) ցուցակվելու և ընդգրկվելու են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում, ինչպես նաև թույլատրվելու է դրանցով հասցեական և ռեպո գործարքների կնքումը:

Կարդալ ավելին

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի SWISB5 պարտատոմսերը կցուցակվեն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում:

Ամսաթիվ: 27.07.2017

Կատեգորիա: Ցուցակում

Տեղեկացնում ենք, որ 01.08.2017թ.-ից «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմսերը (AMSWISB25ER8, SWISB5) ցուցակվելու և ընդգրկվելու են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում,, ինչպես նաև թույլատրվելու է դրանցով հասցեական և ռեպո գործարքների կնքումը:

Կարդալ ավելին

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի SWISB6 պարտատոմսերը կցուցակվեն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում:

Ամսաթիվ: 27.07.2017

Կատեգորիա: Ցուցակում

Տեղեկացնում ենք, որ 01.08.2017թ.-ից «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմսերը (AMSWISB26ER6, SWISB6) ցուցակվելու և ընդգրկվելու են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում, ինչպես նաև թույլատրվելու է դրանցով հասցեական և ռեպո գործարքների կնքումը:

Կարդալ ավելին

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի (AMRBB7) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ:

Ամսաթիվ: 26.07.2017

Կատեգորիա: Բորսա

Տեղեկացնում ենք, որ 2017թ.-ի հուլիսի 26-ին «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (AMRBB7) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ:

Կարդալ ավելին

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿԻ դրամային պարտատոմսերը ցուցակվել են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում:

Ամսաթիվ: 26.07.2017

Կատեգորիա: Ցուցակում

2017թ.-ի հուլիսի 26-ին «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ՀՀ դրամով արտահայտված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակվել և ընդգրկվել են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում, ինչպես նաև ցուցակման պահից թույլատրվել են նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտուրը և ռեպո գործարքների կնքումը:  

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 28.07.2017