Կայքի այս հատվածում կարող եք գտնել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայի անդամներին և մասնակիցներին:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 10
Հեռախոս (+374 10) 52-95-93, 58-44-19
Ֆաքս (+374 10) 54-06-27
Կայք www.armswissbank.am
Էլ. Հասցե info@armswissbank.am
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Գևորգ Մաչանյան
Շուկաներ
  • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
  • Պետական պարտատոմսերի շուկա
  • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
  • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
  • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
  • արժեթղթերի պահառություն
  • փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ
  • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
Թարմացված է առ` 20.04.2017