Կայքի այս հատվածում կարող եք գտնել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայի անդամներին և մասնակիցներին:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Պուշկինի 19
Հեռախոս (+374 10) 54-79-35
Ֆաքս (+374 10) 54-79-36
Կայք www.araratbank.am
Էլ. Հասցե araratbank@araratbank.am
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Աշոտ Օսիպյան
Շուկաներ
  • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
  • Արտարժույթի շուկա
  • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
  • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
  • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • արժեթղթերի պահառություն
  • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
Թարմացված է առ` 20.04.2017