ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ

Լրիվ անվ. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Կրճատ անվ. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող., 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5
Հեռ. (374 + 010) 592-259, (374 +010) 595-555
Ֆաքս (374+010) 555-140
Կայք www.unibank.am
Էլ. Հասցե unibank@unibank.am
Ղեկավար Վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Վարդան Աթայան
Արժեթղթեր
Թարմացված է առ` 20.04.2017