ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լրիվ անվ. «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Կրճատ անվ. «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե Հայաստան, 0010, Երևան Հանրապետության փող., 22-7/1 շենք
Հեռ. (+374 10) 56-07-41, 56-09-71
Ֆաքս (+374 10) 56-07-41
Կայք www.nmc.am
Էլ. Հասցե info@nmc.am
Ղեկավար Գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Էդմոնդ Վարդումյան
Արժեթղթեր
Թարմացված է առ` 23.01.2018