ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ

Լրիվ անվ. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Կրճատ անվ. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Գ. Լուսավորչի 9
Հեռ. (+374 10) 56-11-11
Ֆաքս (+374 10) 51-31-33
Կայք www.ameriabank.am
Էլ. Հասցե office@ameriabank.am
Ղեկավար Վարչության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արտակ Հանեսյան
Արժեթղթեր
Թարմացված է առ` 29.08.2017