ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ

Լրիվ անվ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Կրճատ անվ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, 0010, ք. Երևան. Վ. Սարգսյան փող., 10
Հեռ. +374 10 529593, +374 10 584419
Ֆաքս +374 10 529591
Կայք www.armswissbank.am
Էլ. Հասցե info@armswissbank.am.
Ղեկավար Վարչության նախագահ - Գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Գևորգ Մաչանյան
Արժեթղթեր
Թարմացված է առ` 20.04.2017