Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 18.05.2018 - - - AMD - - - - 1,100.00 1,150.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 18.05.2018 - - - AMD - - - - 5,500.00 15,200.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 18.05.2018 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 18.05.2018 - - - AMD - - - - 6,000.00 17,400.00 - - -
ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ MQER C 18.05.2018 - - - AMD - - - - 400,000.00 - - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 6.9516 6.5019 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2C Bbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.6195 9.0118 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 7.3024 6.8507 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 7.2973 6.8470 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.1501 8.5997 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.9478 9.3021 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.4000 9.7500 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.1500 9.5000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.9001 10.3810 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB2 Bbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.4300 9.7500 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 8.0000 7.6686 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB7 Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 8.1501 7.6525 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 11.4993 10.9001 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.9501 9.4001 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB6 Bbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.3758 9.7012 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2G Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.5550 9.1000 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB2 Cbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.5000 9.8591 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB2 Cbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 11.3001 10.6000 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2I Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 8.3001 7.7934 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB2 Abond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.2001 8.6386 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB5 Bbond 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.0000 9.3500 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 18.05.2018 - - - EUR - - - - 4.7393 4.5195 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 18.05.2018 - - - EUR - - - - 3.2999 3.1800 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB8 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.1723 3.9005 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB9 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.1726 3.9028 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.0000 3.7501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.8102 4.5002 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB1 Abond 18.05.2018 -0.0002 -0.00% 4.4499 USD 4.4499 4.4499 4.4499 4.4499 4.4499 4.2788 2 1,499 151,229.77
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.7699 5.4001 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.8300 4.6444 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.0198 4.7003 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 6.2000 5.8000 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.6000 5.2500 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 6.0999 5.8096 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.8000 4.6200 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.4501 5.1000 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 18.05.2018 0.0001 0.00% 5.8001 USD 5.8001 5.8001 5.8001 5.8001 5.8001 5.4501 1 10 1,018.21
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 6.4923 6.1000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 4.7999 4.6200 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.6000 5.2500 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 18.05.2018 0.0000 0.00% 5.5000 USD 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 5.2999 1 50 5,067.15
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 18.05.2018 0.0000 0.00% 5.5500 USD 5.5500 5.5500 5.5500 5.5500 5.5500 5.2001 1 80 2,027.53
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB5 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 6.8400 6.4000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.5500 5.2001 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.6101 5.2500 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB3 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.2401 4.9000 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 6.1000 5.7201 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 6.5000 6.1033 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 18.05.2018 0.0495 0.85% 5.9024 USD 5.9024 5.9024 5.9024 5.9024 5.9024 5.6058 2 212 5,287.28
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB8 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.0000 4.8079 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB3 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.6500 5.2999 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB5 Bbond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.7199 5.3500 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB4 Abond 18.05.2018 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 18.05.2018 0.0000 0.00% 5.5499 USD 5.5499 5.5499 5.5499 5.5499 5.5499 5.2000 1 80 1,986.42
Ընդամենը. 8 1,931 166,616.36

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 18.05.2018 5.7500 USD 1 30 3,016.77
Ընդամենը. 1 30 3,016.77

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A250 18.05.2018 - - - AMD - - - - - 8.9501 - - -
AMGN60294227 18.05.2018 - - - AMD - - - - 8.1766 7.9501 - - -
AMGN60294219 18.05.2018 - - - AMD - - - - 7.6284 7.3499 - - -
AMGN36294202 18.05.2018 - - - AMD - - - - 7.1582 6.8899 - - -
AMGB30163472 18.05.2018 -0.1632 -1.41% 11.4040 AMD 11.4001 11.4001 11.4251 11.4001 11.4499 11.3500 7 626,000,000 723,707,608.00
AMGB2029A366 18.05.2018 - - - AMD - - - - 11.2001 10.8001 - - -
AMGB20172327 18.05.2018 - - - AMD - - - - 10.5000 10.3100 - - -
AMGB1029A276 18.05.2018 - - - AMD - - - - 9.6000 9.2500 - - -
Ընդամենը. 7 626,000,000 723,707,608.00

Թարմացված է առ` 2018-05-18 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):