Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 19.09.2017 - - - AMD - - - - 1,050.00 1,100.00 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 19.09.2017 - - - AMD - - - - - 14,500.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 19.09.2017 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 19.09.2017 - - - AMD - - - - - 17,400.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 8.3025 7.7980 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2C Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 6.5040 6.1033 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2C Bbond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 10.6938 9.9966 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 8.3985 7.9019 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 8.4024 7.9020 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2 Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 10.7500 10.1034 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB4 Cbond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 11.6912 10.9291 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.5000 11.7001 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.2500 11.5000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.7001 11.8703 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB2 Bbond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.2500 11.5000 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 8.4501 8.1000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB7 Abond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4507 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.5545 11.9001 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 19.09.2017 - - - EUR - - - - 5.0055 4.7888 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2A Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 4.2694 3.9924 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB8 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 4.8458 4.5297 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB9 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 4.8457 4.5298 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB1 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.5787 5.2702 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB1 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 3.7400 3.5001 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 4.2799 4.0000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.7000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.3498 5.0002 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB1 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.0000 4.8077 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB1 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.2500 4.9500 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB1 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 6.0900 5.7000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.2887 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.3498 5.0000 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 6.7008 6.2801 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 6.4500 6.0286 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.5000 5.2999 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.6300 5.3300 - - -
ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 6.2000 5.8000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 19.09.2017 - - - USD - - - - 6.8000 6.4500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 19.09.2017 - - - USD - - - - 5.5499 5.3499 - - -
Ընդամենը. - - -

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 19.09.2017 8.3900 AMD 1 6,500 66,349,855.00
Ընդամենը. 1 6,500 66,349,855.00

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGN60294219 19.09.2017 - - - AMD - - - - 8.8500 8.7146 - - -
AMGB20172327 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.1501 11.6000 - - -
AMGN60294201 19.09.2017 - - - AMD - - - - 8.1884 7.9000 - - -
AMGB1029A250 19.09.2017 - - - AMD - - - - 10.2001 9.8500 - - -
AMGN36294194 19.09.2017 - - - AMD - - - - 7.4993 7.4301 - - -
AMGB30163472 19.09.2017 - - - AMD - - - - 13.0000 12.5000 - - -
AMGB2029A366 19.09.2017 - - - AMD - - - - 12.7001 12.2200 - - -
Ընդամենը. - - -

Ռեպո

ՀԱՊ ՕՐ ԱՐԺ ԾԱՎԱԼ1 ԾԱՎԱԼ2 ՔԱՆԱԿ ԳԻՆ1 ԳԻՆ2 ԺԱՄԿԵՏ ԵԿԱՄՏ ՓՈՓ-ՕՐ ՓՈՓ-ԺԱՄԿԵՏ ՓՈՓ-ԵԿԱՄՏ ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ
FNCAB1 19.09.2017 USD 92,028.02 92,125.07 3,800 24.2179 24.2434 14 2.75% - - - -
Ընդամենը. 92,028.02 92,125.07 3,800

Թարմացված է առ` 2017-09-19 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 10 54 33 21 լրաց.110, 114):