Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՓԱ - ՍԵՎԱՆ ASEV B 17.12.2018 - - - AMD - - - - 30,000.00 - - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 17.12.2018 - - - AMD - - - - - 17,500.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 17.12.2018 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 17.12.2018 - - - AMD - - - - 5,900.00 17,400.00 - - -
ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ MQER C 17.12.2018 - - - AMD - - - - 400,000.00 - - - -
- - B 17.12.2018 - - - AMD - - - - 1,070.00 1,120.00 - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 6.7530 6.3270 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 6.9943 6.5487 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 7.0017 6.5474 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.5501 8.9501 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 8.2500 7.8500 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 17.12.2018 0.0000 0.00% 7.7001 AMD 7.7001 7.7001 7.7001 7.7001 7.7001 7.3334 2 1,054 10,911,164.62
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 8.0000 7.6686 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.8331 9.5000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 8.8201 8.2501 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2G Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 8.9774 8.5501 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB2 Cbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9201 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB2 Cbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.0499 8.4701 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2I Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 7.5000 7.0423 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB2 Abond 17.12.2018 -0.0002 -0.00% 9.1999 AMD 9.1999 9.1999 9.1999 9.1999 - 8.6385 4 196 20,481,457.08
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB5 Bbond 17.12.2018 0.5998 6.74% 9.5000 AMD 9.5000 9.5000 9.5000 9.5000 9.5000 8.9000 1 100 1,014,786.90
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB7 Bbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 10.3895 10.0501 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB1 Cbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.8500 9.2500 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2J Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.7001 9.1000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB5 Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.6998 9.4000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2D Bbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9201 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB4 Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9201 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB7 Bbond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.6000 9.0000 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB7 Abond 17.12.2018 - - - AMD - - - - 10.4293 9.7510 - - -
Ընդամենը. 7 1,350 32,407,408.60

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 17.12.2018 - - - EUR - - - - 4.5000 4.2999 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 17.12.2018 - - - EUR - - - - 3.3000 3.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB7 Abond 17.12.2018 - - - EUR - - - - 4.3300 4.1021 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.0000 3.7501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.8106 4.5002 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 3.2998 3.1732 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.0206 4.7005 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 6.1500 5.7577 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.2502 4.9501 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 3.4992 3.3323 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.8800 4.7000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.9017 4.5819 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.1002 4.8000 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 17.12.2018 -0.2500 -4.10% 5.8500 USD 5.8500 5.8500 5.8500 5.8500 6.2001 5.8500 1 7 729.50
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.2500 4.0900 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.2500 5.0000 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.7000 4.5290 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.5499 5.2000 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB5 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 6.7401 6.3000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.1101 4.7779 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.7000 5.3500 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB3 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.9000 4.6000 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1642 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.7461 5.4446 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB8 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.0000 3.8462 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB3 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.0200 4.7000 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB5 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1500 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB4 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 17.12.2018 0.3498 6.73% 5.5499 USD 5.5499 5.5499 5.5499 5.5499 5.5499 5.2001 1 400 9,988.60
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.3800 5.1300 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2A Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 4.4001 4.2309 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB8 Bbond 17.12.2018 -0.0002 -0.00% 5.9990 USD 5.9990 5.9990 5.9990 5.9990 6.3308 5.9990 1 1 103.05
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2I Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.5002 5.1501 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB4 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.0800 4.8000 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB2 Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 6.6000 6.2001 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2B Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.4381 5.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB6 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.4500 5.0999 - - -
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ INECB2 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.5000 5.1501 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2C Bbond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.2000 4.8826 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB3 Abond 17.12.2018 - - - USD - - - - 5.2500 4.9295 - - -
Ընդամենը. 3 408 10,821.15

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 17.12.2018 3.2998 USD 1 3,680 371,096.35
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 17.12.2018 5.7001 USD 1 7,200 182,384.64
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 17.12.2018 5.2000 USD 1 648 65,010.28
Ընդամենը. 3 11,528 618,491.27

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB2029A366 17.12.2018 - - - AMD - - - - 10.6000 10.3001 - - -
AMGB1029A250 17.12.2018 - - - AMD - - - - - 8.9000 - - -
AMGB1029A276 17.12.2018 - - - AMD - - - - 9.4001 9.0998 - - -
AMGN60294219 17.12.2018 - - - AMD - - - - 7.7500 7.6000 - - -
AMGN60294227 17.12.2018 - - - AMD - - - - 8.1999 8.0000 - - -
AMGB15213219 17.12.2018 - - - AMD - - - - - 7.1890 - - -
AMGN36294202 17.12.2018 - - - AMD - - - - 7.0998 6.9501 - - -
AMGB30163472 17.12.2018 - - - AMD - - - - 10.8001 10.6999 - - -
AMGN60294235 17.12.2018 - - - AMD - - - - 8.2859 8.0800 - - -
Ընդամենը. - - -

Թարմացված է առ` 2018-12-17 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 60 69 55 55 լրաց. 114):